บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

รางวัลแห่งความสำเร็จ​ (Achievement award)

ดร. วิวัฒน์ ตริลลิต ขึ้นรับรางวัลบริษัท
จดทะเบียนที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยม
SET AWARDS 2018

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลประกอบการดำเนินงานดีเด่น ปี 2565

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลประกอบการยอดเยี่ยมปี 2561

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่นปี 2560

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมปี 2557

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่นปี 2557

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่นปี 2555

เอกสารสำคัญ

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

ประวัติผู้ตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษัท

ผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน

*นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนตัว* บริษัทมิได้ใช้ Cookie บนเว็ปไซต์นี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทจากเว็บไซต์นี้ภายใต้หัวข้อ “นโยบายความเป็นส่วนตัว