บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

อาคารพาโต 3388 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

02-3180360-9 , 02-3185612-19

auditcom.pato@gmail.com
(คณะกรรมการตรวจสอบ)

ติดต่อเรา

*นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนตัว* บริษัทมิได้ใช้ Cookie บนเว็ปไซต์นี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทจากเว็บไซต์นี้ภายใต้หัวข้อ “นโยบายความเป็นส่วนตัว