บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี

( 56-1 One Report )

รายงานประจำปี 2566
รายงานประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2565
รายงานประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2564
รายงานประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2558

*นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนตัว* บริษัทมิได้ใช้ Cookie บนเว็ปไซต์นี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทจากเว็บไซต์นี้ภายใต้หัวข้อ “นโยบายความเป็นส่วนตัว