บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

สารกำจัดวัชพืช

ไฮ-วิน 7.76 จี
อามีน 84
บูตัส 70
แซม
อะเซโทคลอร์
ควินไพรอน50 พลัส
บิสโต้ 20
พามาโซน พลัส
พาโตฟิบ 30 อีซี
พาโตน๊อต
คีเค่น

สารกำจัดแมลง

ซุปเปอร์ทรอยด์ 35
ฟีโนขาบโกลด์ 6 จี
อิมิดาคลอพริด 10
พามาติน
ฮอปเปอร์นิว
แอปพลอด
อะบาเมกติน
ฟาร์ดอล
พาโตด้า
ไดคลอร์วอส
ไซเพอร์ทรอยด์ 10
โตวาโด้-removebg-preview
โตวาโด้

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

พาโตว่า
พาโตเร่ 30
ฟูจิ-วัน
คาร์เบนซิน 50 เอสซี
กล่องสโตบิน
เฮกเซล
ซัลเฟอร์พาโต

สารกำจัดไร

ออทุส

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

จิ๊บโต้-2
พาโตเทรล
แพคโต 15

สารกำจัดหอย

คีไฮด์-สลัก
คีไฮด์-สลัก 3.5 จี

*นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนตัว* บริษัทมิได้ใช้ Cookie บนเว็ปไซต์นี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทจากเว็บไซต์นี้ภายใต้หัวข้อ “นโยบายความเป็นส่วนตัว